Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαργαλιάνων έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα “Ολοκληρωμένης Διαχείρισης” στη Γεωργική Παραγωγή για την καλλιέργεια της Ελιάς και έχει πιστοποιηθεί κατά AGRO 2-1 και AGRO 2-2. Επίσης στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει “Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής” και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005